Serwis

Serwis

Zajmujemy się budowaniem i serwisem wszystkich możliwych typów oczyszczalni ścieków. Budujemy również systemy zagospodarowania wody deszczowej.


Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
Montaż oczyszczalni ścieków dla dużych obiektów, firm, hoteli
Montaż oczyszczalni dla domu weselnego
Przebudowy istniejacych oczyszczalni
Naprawy istniejących oczyszczalni